אייל שמואלי

ת.ל. עברי : ה' בטבת תשל"ד

ת.פטירה עברי : י"ח בסיון תשס"א

30/12/73 9/6/01

                                                                                                   

ךורב ורכיז יהי

:ל תדחוימ הדות

הנידמ יתור

לגס דוד